GC BEOGRAD

ОБАВЕШТЕЊЕ- ПРАВО НА СТАЛНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ТРОЈКЕ, ЧЕТВОРКЕ, ПЕТОРКЕ, ШЕСТОРКЕ И ДУПЛЕ БЛИЗАНЦЕ

 Обавештење
ОБАВЕШТЕЊЕ- ПРАВО НА СТАЛНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА ТРОЈКЕ, ЧЕТВОРКЕ, ПЕТОРКЕ, ШЕСТОРКЕ И ДУПЛЕ БЛИЗАНЦЕ

Обавештавамо родитеље тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца, да од 25. октобра 2023. године могу поднети захтев и потребну документацију за остваривање права на Сталну новачану помоћ која је предвиђена Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Београда (члан 68.).

Захтев и потребна документација подноси се у општинском одељењу Градског центра за социјални рад у Београду према месту пребивалишта из личне карте.

Адресе и телефони општинских одељења ГЦСР

Потребна документација:

  • очитана лична карта подносиоца захтева
  • извод из матичне књиге рођених за сву децу  (прибавља се службеним путем)
  • потврда о пријави пребивалишта за сву децу (прибавља се службеним путем)
  • за децу школског узраста потврда школе о редовном школовању
  • број текућег рачуна подносиоца захтева

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content