GC BEOGRAD

OBAVEŠTENJE- PRAVO NA STALNU NOVČANU POMOĆ ZA TROJKE, ČETVORKE, DUPLE BLIZANCE

Obaveštavamo roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca, da od  22. septembra 2022. godine mogu podneti zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na Stalnu novačanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda (član 68.).

Zahtev i potrebna dokumentacija podnosi se u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu ulica Ruska br. 4.

Za sve dodatne informacije roditelji se mogu obratiti na broj telefona: 011 2650 329

Skip to content