GC BEOGRAD

Кол центар почео са радом:

Позивом на број Кол центра 011 2650 – 542 информишите се о правима и услугама Градског центра за социјални рад у Београду из области социјалне и породично правне заштите, као и законским регулативама, прописима, поступцима и потребној документацији за остваривање права и услуга.

Skip to content