GC BEOGRAD

Kol centar i unapređeni veb portal predstavljeni na Sajmu za treće doba

Kol centar i unapređeni veb portal predstavljeni na Sajmu za treće doba

Na šestom sajmu za Treće doba, dvodnevnoj manifestaciji koja je održana na Beogradskom sajmu, Gradski centar je građanima predstavio značaj i prednost uvođenja usluge Kol centra kao i unapređenog veb portala koji je prilagođen osobama sa invaliditetom.

U razovoru sa brojnim građanima predstavnici Gradskog centra upoznali su ih sa uslugom Kol centar koja predstavlja najefikasniji način da dođu do informacija o pravima i uslugama iz oblasti socijalne i porodično pravne zaštite. Takođe, građani su imali na raspolaganju i liflete koji sadrže informacije o Kol centru i redizajniranom veb portalu.

Projekat „Zajedno do rešenja – Kol centar Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu“ realizuje se u okviru programa „Zajednici zajedno 2018.“ koji je podržala kompanija NIS u saradnji sa Gradom Beogradom i gradskim Sekretarijatom za socijalnu zaštitu. Cilj projekta je unapređenje dostupnosti informacija o pravima i uslugama u oblasti socijalne zaštite svim građanima grada Beograda uvođenjem kol centra i puštanjem u rad novog, redizajniranog veb portala sa integrisanim softverom za osobe sa invaliditetom.

Skip to content