GC BEOGRAD

GCSR na konferenciji „Prava posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“

Direktorka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Zorica Pavlović prisustvovala je konferenciji „Prava posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije“koja je inicijalna aktivnost dvogodišnjeg projektaPrava deteta u Srbiji – Unapređivanje položaja dece u pravosudnom sistemu Republike Srbije„. Otvaranju konferencije prisustvovao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i Zaštitnik građana Zoran Pašalić. Konferenciji su prisustvovali i profesionalci iz Gradskog centra koji su angažovani u neposrednom radu sa decom i mladima.

Cilj projekta je poboljšanje ishoda za decu u kontaktu sa zakonom, kroz sistemsko otavrivanje prava deteta i podršku zasnovanu na dokazima u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja.

Tokom trajanja projekta biće realizovano niz aktivnosti na uključivanju važnih aktera u oblasti prava deteta u pravosudnom sistemu Republike Srbije i međusektorskom povezivanju.  

 Radiće se na analizi postojećeg stanja i definisanju preporuka za unapređivanje sistema maloletničkog pravosuđa, obučavanju profesionalaca, kao i informisanju i uključivanju dece i njihovih roditelja/staratelja u teme koje su za njih značajne.

 Projekat je počeo 2. februara 2020. godine i trajaće do 1. februara 2022. godine, a realizuje ga International Rescue Committee u partnerstvu sa Centrom za prava deteta i ASTROM, uz podršku Evropske komisije kroz program Prava, jednakost i državljanstvo.

Skip to content