GC BEOGRAD

Групни рад са младима тема сарадње средњих школа и Саветовалишта

Групни рад са младима тема сарадње средњих школа и Саветовалишта

Саветовалиште за брак и породицу Градског центра за социјални рад у Београду одржало је састанак са представницима средњих школа из Београда и различитих институција из система социјалне заштите на тему групног рада са младима које Саветовалиште реализује. Састанку је присуствовала и Силвиа Алавања в.д. директора Градског центра која је присутнима представила рад и организацију Градског центра и истакла значај међуинституционалне сарадње у свим сегментима заштите корисника, а нарочито деце и младих.
Слађана Ивановић, руководилац Саветовалишта за брак и породицу Градског центра и Дејан Цветковић, терапеут и водитељ групног рада намењеног младима, представили су организација и начин рад Саветовалишта за брак и породицу као и начин рада, упућивања и искуства у раду на групном третману са младима, након чега је отворена дискусија са представницима школа у погледу потребе за овим програмом, могућим начинима упућивања и сарадње, као и њихова искуствима и проблемима у раду са младима са којима се сусрећу.
Програм подршке адолесцентима подразумева групни психоедукативни и психотерапијски рад са предвиђеним темама које су усмерене на помоћ младима у превазилажењу свакодневних животних проблема, разумевању времена у коме живе и помоћи у остваривању циљева којима теже.Теме које се обрађују су: насиље (вршњачко насиље, интернет насиље и насиље у породици), образовање (школа, мотивација, успех, даље усмерење, запошљавање), дружење (вршњачки односи и комуникација са другима), љубав и сексуалност, породица (породични односи и улоге у породици), лични идентитет и самопоуздање, организација слободног времена (дневне рутине), преузимање личне одговорности и осамостаљивање, болести зависности и здравље, решавање конфликата, инклузија и недискриминација, делинквенција и криминал. Психо едукативне сеансе омогућавају задовољење различитих потреба младих, а осмишљене су са циљем: социјалног учења и вештина у свакодневној ситуацији, социјализацији и интеграцији младе особе у средину, побољшању интерперсоналних односа.
Закључци у завршном делу састанка, односили су се на указивање потребе за третманом и препорука у даљем правцу развоја акредитације програма, као и унапређења сарадње ова два система у домену рада са младима.
Састанку је присуствовало око двадесетак представника различитих средњих школа, у највећем броју психолога из ПП служби, као и предстваници Прихватилишта за децу и омладину и Центра за заштиту деце и омладине.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content