GC BEOGRAD

Grupni program namenjen adolescentima

Poslednjih godina se sve više detektuje vršnjačko nasilje, nasilje prema članovima porodice, internet nasilje, samodestruktivnost, deprisija, pojačane razvojene krize, gubljenje motivacije za školu, izolacija, porodični problemi i dr. U aktuelnim uslovima epidemiološke krize pogođeni su  mladi kojima je posebno zahtevno uzimajući u obzir uzrast i njihove razvojne potrebe.

Program podrške adolescentima podrazumeva grupni psihoedukativni i psihoterapijski rad sa predviđenim temama koje su usmerene na pomoć mladima u prevazilaženju svakodnevnih životnih problema, razumevanju vremena u kome žive i pomoći u ostvarivanju ciljeva kojima teže.Teme koje se obrađuju su: nasilje (vršnjačko nasilje, internet nasilje i nasilje u porodici), obrazovanje (škola, motivacija, uspeh, dalje usmerenje, zapošljavanje), druženje (vršnjački odnosi i komunikacija sa drugima), ljubav i seksualnost, porodica (porodični odnosi i uloge u porodici), lični identitet i samopouzdanje, organizacija slobodnog vremena (dnevne rutine), preuzimanje lične odgovornosti i osamostaljivanje, bolesti zavisnosti i zdravlje, rešavanje konflikata, inkluzija i nediskriminacija, delinkvencija i kriminal.

Program je namenjen adolescentima uzrasta 15 do 19 godina, a grupe su otvorenog tipa gde u svakom momentu adolescenti mogu da se uključe. Grupu vode dva licencirana psihoterapeuta sa znanjem, afinitetom i drugogodišnjim iskustvom u radu sa adolescentima uz poštovanje principa poverljivosti.

Psiho edukativne seanse omogućavaju zadovoljenje različitih potreba mladih, a osmišljene su sa ciljem: socijalnog učenja i veština u svakodnevnoj situaciji, socijalizaciji i integraciji mlade osobe u sredinu, poboljšanju interpersonalnih odnosa.

Program se realizuje u prostorijama Savetovališta za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Ruska br.4 (uz poštovanje epidemioloških mera) i održava se jednom nedeljno u trajanju od 1.5č. Zainteresovani se u grupu mogu uključiti samoinicijativno, po preporuci opštinskih odeljenja Gradskog centar za socijalni rad, po preporuci drugih ustanova-škole, razvojnog savetovališta, policije, tužilaštva, suda.

Usluge Savetovališta za brak i porodicu su besplatne. Adresa je Ruska br. 4., a dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 011 2650 258 ili putem mejla: savetovalistebip@gmail.com

Skip to content