GC BEOGRAD

Групни програм намењен адолесцентима

Последњих година се све више детектује вршњачко насиље, насиље према члановима породице, интернет насиље, самодеструктивност, деприсија, појачане развојене кризе, губљење мотивације за школу, изолација, породични проблеми и др. У актуелним условима епидемиолошке кризе погођени су  млади којима је посебно захтевно узимајући у обзир узраст и њихове развојне потребе.

Програм подршке адолесцентима подразумева групни психоедукативни и психотерапијски рад са предвиђеним темама које су усмерене на помоћ младима у превазилажењу свакодневних животних проблема, разумевању времена у коме живе и помоћи у остваривању циљева којима теже.Теме које се обрађују су: насиље (вршњачко насиље, интернет насиље и насиље у породици), образовање (школа, мотивација, успех, даље усмерење, запошљавање), дружење (вршњачки односи и комуникација са другима), љубав и сексуалност, породица (породични односи и улоге у породици), лични идентитет и самопоуздање, организација слободног времена (дневне рутине), преузимање личне одговорности и осамостаљивање, болести зависности и здравље, решавање конфликата, инклузија и недискриминација, делинквенција и криминал.

Програм је намењен адолесцентима узраста 15 до 19 година, а групе су отвореног типа где у сваком моменту адолесценти могу да се укључе. Групу воде два лиценцирана психотерапеута са знањем, афинитетом и другогодишњим искуством у раду са адолесцентима уз поштовање принципа поверљивости.

Психо едукативне сеансе омогућавају задовољење различитих потреба младих, а осмишљене су са циљем: социјалног учења и вештина у свакодневној ситуацији, социјализацији и интеграцији младе особе у средину, побољшању интерперсоналних односа.

Програм сe реализује у просторијама Саветовалишта за брак и породицу Градског центра за социјални рад у Београду, Руска бр.4 (уз поштовање епидемиолошких мера) и одржава се једном недељно у трајању од 1.5ч. Заинтересовани се у групу могу укључити самоиницијативно, по препоруци општинских одељења Градског центар за социјални рад, по препоруци других установа-школе, развојног саветовалишта, полиције, тужилаштва, суда.

Услуге Саветовалишtа за брак и породицу су бесплатне. Адреса је Руска бр. 4., а додaтне информације можете добити путем телефона: 011 2650 093 или путем мејла: savetovalistebip@gmail.com

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content