GC BEOGRAD

Третаман починилаца насиља у партнерским односима

Третман починилаца насиља у партнерским односима је психосоцијални третман за заштиту жртве, заустављање и  спречавање понављања насиља. 
Укључивање у третман треба да помогне починиоцу да стекне увид и прихвати одговорност за своје понашање, да усвоји самоконтролу понашања, научи социјалне вештине и промени уверења која доприносе успостављању насилног односа. 
Третман је могућ када починилац прихвати да је починио насиље, када жели да прихвати третман, када је насиље заустављено и жртва безбедна. 
Укупно трајање третмана је 6 месеци. Састоји се из 4 индивидуалне и 24 групне сеансе (могућ је и само индивидуални третман). 
Припремне индивидуалне сеансе подразумевају: уговор о ненасиљу, контакт са жртвом, технике са савладавање беса, процену и мотивацију за групни третман. Сам третман је комбинација психоедукативног и психотерапијског рада. 
Третман обухвата осам области: партнерско насиље уопште,  психичко насиље, љубав, секс и блискост, алтернативу насиљу, одговорност за насиље, однос оца и детета, узроке и последице насиља. 

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content