GC BEOGRAD

Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima


Uslugu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima mogu da ostvare socijalno ugrožena i stambeno neobezbeđena lica, ukoliko su smeštena u kolektivnim centrima na teritoriji grada Beograda ili koriste drugi vid smeštaja, pod uslovom da prihodi po članu domaćinstva ne prelaze osnovicu za utvrđivanja novčane socijalne pomoći za pojedinca.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Pretraga

Kol Centar

ELEKTRONSKI MAGAZIN

Informator

Informacije o socijalnim davanjima

Skip to content