GC BEOGRAD

Социјално становање у заштићеним условима


Услугу социјалног становања у заштићеним условима могу да остваре социјално угрожена и стамбено необезбеђена лица, уколико су смештена у колективним центрима на територији града Београда или користе други вид смештаја, под условом да приходи по члану домаћинства не прелазе основицу за утврђивања новчане социјалне помоћи за појединца.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Skip to content