GC BEOGRAD

Savetovanje

Savetovanje je organizovani oblik pomoći pojedincu ili grupi usmeren ka ličnom napretku, ličnom odrastanju i razvoju.
Savetovanje je proces koji priprema pojedinca ili grupu za život i menjanje njegovih životnih uslova. Ono predstavlja površinsku i kratku psihoterapiju i sprovodi se u vidu davanja stručnih saveta (davanje uputstava, preporuke, sugestije..) osobama kojima je to potrebno.

Savetodavne usluge koje se najčešće pružaju:

•  informisanje o proceduri razvoda braka 
•  kako saopštiti detetu/ci da se roditelji razdvoje 
•  kako unaprediti roditeljsku saradnju tokom i nakon razvoda braka 
•  upoznavanje sa pravima/postupcima u slučajevima nasilja u porodici

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content