GC BEOGRAD

Саветовање

Саветовање је организовани облик помоћи појединцу или групи усмерен ка личном напретку, личном одрастању и развоју.
Саветовање је процес који припрема појединца или групу за живот и мењање његових животних услова. Оно представља површинску и кратку психотерапију и спроводи се у виду давања стручних савета (давање упутстава, препоруке, сугестије..) особама којима је то потребно.

Саветодавне услуге које се најчешће пружају:

•  информисање о процедури развода брака 
•  како саопштити детету/ци да се родитељи раздвоје 
•  како унапредити родитељску сарадњу током и након развода брака 
•  упознавање са правима/поступцима у случајевима насиља у породици

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content