GC BEOGRAD

Привремени смештај у прихватилиште за жене жртве насиља у породици

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици обезбеђује се жени жртви насиља, којој је неопходно осигурати безбедност, у ситуацији која захтева неодложно издвајање из породице ради спречавања вршења насиља над њом, а у циљу задовољавања основних потреба у виду: смештаја, исхране, правне подршке, подршке при запошљавању и других облика подршке.

Градски центар за социјални рад у Београду доноси решење о привременом смештају у прихватилиште за жене жртве насиља у породици.

Услугу привременог смештаја, поред жене жртве насиља у породици, могу да остваре и деца жртве.

Услуга привременог смештаја обезбеђује се у трајању до шест месеци, а у изузетном случају ако се из оправданих разлога не може обезбедити други облик заштите услуга може трајати и дуже.

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content