GC BEOGRAD

Psihoterapija

Psihoterapija predstavlja postupak pružanja psihološke pomoći klijentima zasnovan na određenoj teoriji i tehnikama koje su uglavnom povezane sa odgovarajućim psihološkim pravcma i školama. Psihoterapijski rad započinje inicijativom klijenata, pre svega njihovom odlukom i samoinicijativnim obraćanjem za pružanjem određene vrste psihoterapijske pomoći. Važno je da se ispoštuju principi dobrovoljnosti i slobodnog odlučivanja, odnosno saradnje.

Od lične motivacije i spremnosti klijenata za uključivanjem u psihoterapijski proces u velikoj meri zavisi i ishod psihoterapije.

Psihoterapija je udružena kolaborativna aktivnost izmedju klijenta i terapeuta. Promena u psihoterapiji se dešava kroz dijalog. Terapeutska konverzacija je zajedničko traganje i istraživanje kroz dvosmernu razmenu, kroz ukrštanje ideja kroz koje nastaju nova značenja u smeru razrešenja problema. Stvaranjem drugačijeg značenja u novim pričama otvaraju se mogućnosti i za nove učinke. U Gradskom centru, Savetovalištu za brak i porodicu se najviše primenjuje porodična sistemska terapija, ali i druge psihoterapijske orijentacije: REBT, TA, psiho drama… Primenjuje se individualni rad, rad sa parovima, porodicom i grupni rad.

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content