GC BEOGRAD

Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu

Privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i starija lica

Uslugu privremenog smeštaja u prihvatilište za odrasla i starija lica imaju:

 • lica koja su se usled društveno negativnih navika ili zbog neadekvatnog ponašanja našla u stanju neodložne socijalne potrebe;
 • egzistencijalno ugrožena lica sa ograničenim sposobnostima za kretanje, komunikaciju, bez ličnih dokumenata, dezorijentisani, ne znaju identifikacione podatke o sebi;
 • lica koja nemaju rešeno stambeno pitanje u Beogradu, zatečena bez sredstava za osnovne životne potrebe;
 • lica koja su u stanju egzistencijalne ugroženosti usled elementarnih nepogoda;
 • lica kojima je iz drugih razloga neophodan privremeni smeštaj.

Privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i stara lica obezbeđuje privremeno zbrinjavanje u vidu smeštaja i ishrane, zdravstvenu zaštitu i kulturno-zabavne aktivnosti, dok se ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite, a najduže šest meseci.

Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu i mlade

Uslugu privremenog smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu i mlade imaju deca i mladi i to:

 • bez roditeljskog staranja;
 • žrtve nasilja;
 • žrtve zanemarivanja i zlostavljanja;
 • nađena u skitnji, prosjačenju;
 • žrtve trgovine ljudima;
 • sa problemima u ponašanju;
 • prema kojima je sud izrekao vaspitnu meru upućivanja u vaspitnu ustanovu;
 • iz procesa readmisije;
 • u stanju socijalne potrebe;
 • u drugim slučajevima u kojima je hitno potreban privremeni smeštaj.

Privremeni smeštaj u prihvatilište za trudnice i žene sa decom od kojih je jedno mlađe od tri godine

Uslugu privremenog smeštaja u situacijama koje zahtevaju urgentno izdvajanje radi sprečavanja posledica porodičnog nasilja odnosno odbacivanja mogu da ostvare:

 • trudnice;
 • žene sa detetom (decom), od kojih je jedno mlađe od tri godine.

Usluga privremenog smeštaja  traje dok se ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite, a najduže šest meseci. Privremeni smeštaj može da traje i duže, ukoliko u tom roku iz opravdanih razloga ne može da se obezbedi drugi oblik zaštite.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Pretraga

Kol Centar

ELEKTRONSKI MAGAZIN

Informator

Informacije o socijalnim davanjima

Skip to content