GC BEOGRAD

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица

Услугу привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица имају:

 • лица која су се услед друштвено негативних навика или због неадекватног понашања нашла у стању неодложне социјалне потребе;
 • егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способностима за кретање, комуникацију, без личних докумената, дезоријентисани, не знају идентификационе податке о себи;
 • лица која немају решено стамбено питање у Београду, затечена без средстава за основне животне потребе;
 • лица која су у стању егзистенцијалне угрожености услед елементарних непогода;
 • лица којима је из других разлога неопходан привремени смештај.

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица обезбеђује привремено збрињавање у виду смештаја и исхране, здравствену заштиту и културно-забавне активности, док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже шест месеци.

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе

Услугу привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе имају деца и млади и то:

 • без родитељског старања;
 • жртве насиља;
 • жртве занемаривања и злостављања;
 • нађена у скитњи, просјачењу;
 • жртве трговине људима;
 • са проблемима у понашању;
 • према којима је суд изрекао васпитну меру упућивања у васпитну установу;
 • из процеса реадмисије;
 • у стању социјалне потребе;
 • у другим случајевима у којима је хитно потребан привремени смештај.

Привремени смештај у прихватилиште за труднице и жене са децом од којих је једно млађе од три године

Услугу привременог смештаја у ситуацијама које захтевају ургентно издвајање ради спречавања последица породичног насиља односно одбацивања могу да остваре:

 • труднице;
 • жене са дететом (децом), од којих је једно млађе од три године.

Услуга привременог смештаја  траје док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже шест месеци. Привремени смештај може да траје и дуже, уколико у том року из оправданих разлога не може да се обезбеди други облик заштите.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Skip to content