GC BEOGRAD

Predah smeštaj

Usluga predah smeštaja je kratkoročni i povremeni smeštaj dece i mladih sa smetnjama u razvoju, koji se obezbeđuje kao dnevni, vikend ili višednevni smeštaj, radi pružanja podrške korisnicima i njihovim porodicama u održavanju i poboljšanju kvaliteta života, sa ciljem ostanka korisnika u porodici.

Predah smeštajem obezbeđuje se kratkoročna i povremena nega deci i mladima sa smetnjama u razvoju, unapređuju se i razvijaju veštine samostalnog života, stvaraju mogućnosti za uključivanje u zajednicu, kao i za razvijanje, očuvanje i unapređenje snaga porodice.

Skip to content