GC BEOGRAD

Предах смештај

Услуга предах смештаја је краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у развоју и одраслог и старијег лица са сметњама у функционисању, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, ради пружања подршке корисницима и њиховим породицама у одржавању и побољшању квалитета живота, са циљем останка корисника у породици.

Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, одраслим и старијим лицима са сметњама у функционисању, очување постојећих потенцијала, унапређују се и развијају вештине самосталног живота, стварају могућности за укључивање у заједницу, као и за развијање, очување и унапређење снага породице.

Услуга предах смештаја пружа се деци и младима са сметњама у развоју узраста од пет до 26 година живота и одраслим и старијим лицима са сметњама у функционисању, и то:

  •  са интелектуалним и менталним тешкоћама или тешкоћама у психичком функционисању и аутизмом;
  •  са вишеструким сметњама у развоју, односно функционисању;
  •  са сензорним инвалидитетом;
  •  са физичким инвалидитетом.

 Услуга се пружа до 45 дана у току календарске године, с тим што може трајати најдуже 20 дана у континуитету.

Услуга предах смештаја остварује се кроз програмске активности којима се, у складу са проценом потреба корисника пружају смештај, исхрана, здравствена заштита, помоћ при облачењу, храњењу, обављању личне хигијене и кретању, радно-окупационе, едукативне активности и организовање слободног времена, у складу са прописаним стандардима за пружање услуге предах смештаја.

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content