GC BEOGRAD

Превентивни надзор над вршењем родитељског права

Превентивни надзор над вршењем родитељског права је интервенција органа старатељства којом се помаже родитељима у сагледавању развојних потреба детета ради њиховог адекватног задовољавања.  

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Skip to content