GC BEOGRAD

Nabavka opreme za CALL centar

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15 
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
 Nabavka opreme za CALL centar Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu sa instalacijom
Vrsta postupkapostupak javne nabavke male vrednosti 
Vrsta predmetadobra 
Predmetdruga dobra 
Kontakt Slavica Novaković
slavica.novakovic@gcsrbg.org
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 27.11.2018
Opšti rečnik nabavki 32543000 – Telefonske komutacione centrale
Skip to content