GC BEOGRAD

Medijacija

Medijacija je strukturisano posredovanje u pregovaranju koje izvodi nepristrasna, neutralna treća strana koju sve strane u sporu prihvataju i koja nema autoritativnu moć, s ciljem postizanja sopstvenog, uzajamno prihvatljivog razrešenja sukoba.
Medijator ima znanja u efikasnoj proceduri pregovaranja i može pomoći ljudima u konfliktu da koordiniraju svoje aktivnosti kako bi postigli uspešniju pogodbu, da pregovaranjem dođu do zajedničkog rešenja.
 Mogućnosti primene medijacije u Savetovalištu za brak i prodicu/centrima za socijalni rad:
•    U slučajevima razvoda i post razvodnih sporova 
•    Konfliktima roditelj-dete
•    Konflikti u vezi staranja o detetu
•    U restorativnom pravosuđu, posredovanje između žrtve i maloletnih prestupnika
•    U konfliktima među mladima
•    Neslaganja u vezi brige o starima 
•    Međusektorskim sporovima
•    Konflikti u zajednici
 U Savetovalištu za brak i porodicu se najviše primenjuje porodična medijacija. Ovaj oblik medijacije se najčešće koristi u slučajevima razvoda i post razvodnih sporova, konfliktima između roditelja i dece,  konfliktima u vezi staranja o detetu i sl. Vodeći računa o potrebama dece, pomaže se članovima porodice koja se razilazi da uspešnije komuniciraju jedni s drugima i da sami donesu odluke o svim ili nekim pitanjima nastalim posle razdvajanja ili razvoda, a u vezi s decom, imovinom i finansijama.

Skip to content