heder

Cредстава за одржавање хигијене у Градском центру за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)
Контакт  
Attachments:
Download this file (img2002.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]383 kB
Download this file (img2007.pdf)Преузми[Додатне информације]157 kB
Download this file (img2010.pdf)Преузми[Додатне информације 2]170 kB
Download this file (img2235.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]178 kB
Download this file (konkursna dokumentacija.doc)Преузми[Конкурсна документација]419 kB

Kанцеларијски намештај за потребе Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра 
Предмет Набавка добара - Kанцеларијски намештај за потребе Градског центра за социјални рад у Београду
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org
Attachments:
Download this file (konkursna_dokumentacija.pdf)Преузми[Конкурсна документација]745 kB
Download this file (Obavestenje o zakljucenom ugovoru KTITOR - kancelarijski namestaj.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору ]665 kB
Download this file (pozv785.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]354 kB

Nabavka kancelarijskog namestaja za potrebe opremanja Odeljenja Gradskog Centra za socijalni rad u Beogradu - Odeljenje Obrenovac

Врста поступка otvoreni postupak
Врста предмета dobra
   
Контакт Slavica Novakovic, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org
Attachments:
Download this file (img2137.pdf)Preuzmi[Pozivza podnosenje ponuda]461 kB
Download this file (img2193.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр.1]192 kB
Download this file (img2194.pdf)Преузми[Измена и допуна конкурсне документације]317 kB
Download this file (img2202.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр.2]218 kB
Download this file (img2208.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр.3]165 kB
Download this file (img2297.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]206 kB
Download this file (kdokument.doc)Preuzmi[Konkursna dokumentacija]394 kB