heder

Физичко обезбеђење 18 објеката Градског центра за социјални рад у Београду за период од 12 месеци за 2016

Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета услуге
Предмет друге услуге
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2433.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]638 kB
Download this file (img2453.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр. 1]332 kB
Download this file (img2454.pdf)Преузми[Измена и допуна конкурсне документације бр.1]943 kB
Download this file (img2476.pdf)Преузми[Обавештење о продужењу рока за подношење понуда]429 kB
Download this file (img2478.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр. 2]605 kB
Download this file (img2483.pdf)Преузми[Измена и допуна конкурсне документације бр.2]1496 kB
Download this file (img2493.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр. 3]274 kB
Download this file (img2501.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр.4]513 kB
Download this file (img2535.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]2218 kB
Download this file (img2577.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору ]392 kB
Download this file (konkursna dokumentacije. 1.2.1 2016.pdf)Преузми[Конкурсна документација]810 kB

Електрична енергија

Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета добра
Предмет добра у области енергетике
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Набавка услуга телекомуникационе услуге-услуге фиксне телефоније

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет друге услуге 
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2288.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења]217 kB
Download this file (img2289.pdf)Преузми[Обавештење о продужењу рока за подношење понуде]304 kB
Download this file (img2290.pdf)Преузми[Измена и допуна конкурсне документације]992 kB
Download this file (img2312.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]543 kB
Download this file (img2410.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]395 kB

Набавка рачунарске опреме и пројектора

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет рачунарска опрема (хардверска и софтверска) 
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2256.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]552 kB
Download this file (img2308.pdf)Преузми[Одлуика о додели уговора]891 kB
Download this file (img2352.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]395 kB
Download this file (konkursna dokumentacija. -.pdf)Преузми[Конкурсна документација]373 kB

Измена плана јавних набавки за 2016 годину

Naзив План јавних набавки за 2016 годину 
година плана 2016
Укупна планирана вредност јавних набавки на годишњем нивоу 59.112.280 РСД
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2191.pdf)Преузми[План јавних набавки за 2016 годину]663 kB
Download this file (Izmena Plana JN 2016.pdf)Преузми[Измена и допуна плана]1360 kB
Download this file (Izmene i dopune.pdf)Преузми[Измена и допуна плана]667 kB

Јавна набавка добара-канцеларијски материјал

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет потрошни материјал
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2106.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]565 kB
Download this file (img2125.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења]267 kB
Download this file (img2126.pdf)Преузми[Обавештење о продужењу рока за подношење понуда]464 kB
Download this file (img2128.pdf)Преузми[Измена конкурсне документације]2647 kB
Download this file (img2160.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]1491 kB
Download this file (img2211.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]656 kB
Download this file (konkursne_dokumentacije-мала_вредност.pdf)Преузми[Конкурсна документација]659 kB

Извођење радова, израде и замене постојеће столарије у одељењима Градског центра за социјални рад у Београду-Нови Београд, Звездара, Раковица, Сопот, Младеновац, Барајево, Гроцка и Чукарица

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета радови
Предмет опште грађевински радови
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2103.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]679 kB
Download this file (img2239.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]1023 kB
Download this file (img2300.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]403 kB
Download this file (KONKURSNA_DOKUMENTACIJA_столарија.pdf)Преузми[Конкурсна документација]1322 kB

Путничко возило за потребе Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добр5а
Предмет превозна средства
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2025.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда ]555 kB
Download this file (img2083.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]601 kB
Download this file (img2206.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]673 kB
Download this file (konkursna dokumentacija.pdf)Преузми[Конкурсна документација]358 kB

Набавка услуге, сервис и одржавање службених возила Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет услуге одржавања и поправке
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2061.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]1231 kB
Download this file (img2205.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]674 kB
Download this file (img2992.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]564 kB
Download this file (KONKURSNA_DOKUMENTACIJA.pdf)Преузми[Конкурсна документација]534 kB

Tекуће одржавање објеката Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета Радови
Предмет завршни грађевински радови
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2074.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]1412 kB
Download this file (img2207.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]678 kB
Download this file (img2907.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]675 kB
Download this file (img2920.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр 1]302 kB
Download this file (img2921.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр 1]256 kB
Download this file (img2943.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр 3]362 kB
Download this file (img2968.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр. 4]293 kB
Download this file (img2973.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр. 5]804 kB
Download this file (img2974.pdf)Преузми[Измене и допуне конкурсне документације бр 1]1735 kB
Download this file (img2993.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр.6]310 kB
Download this file (img2994.pdf)Преузми[Измене и допуне конкурсне документације бр. 2]1025 kB
Download this file (konkursna dokumentaciajа .pdf)Преузми[Конкурсна документација]542 kB

Гориво за потребе службених аутомобила Градског центра за социјални рад у Београду , обликовано по партијама

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета Добра
Предмет Горива и мазива
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2037.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора - партија 3]1023 kB
Download this file (img2038.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора - партија 2]1006 kB
Download this file (img2039.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора - партија 1]1034 kB
Download this file (img2202.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору-Партија 3]681 kB
Download this file (img2203.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору-Партија 1]693 kB
Download this file (img2204.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору-Партија 2]691 kB
Download this file (img2896.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]880 kB
Download this file (kdk.pdf)Преузми[Конкурсна документација]468 kB

Одржавање и поправка рачунара, рачунарске мреже ,репрографских уређаја , телефакс уређаја и периферних рачунарских уређаја

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет услуге одржавања и поправке
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2380.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]1929 kB
Download this file (img2412.pdf)Преузми[Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права]214 kB
Download this file (img2629.pdf)Преузми[Одлука о обустави поступка јавне набавке]3082 kB
Download this file (img2707.pdf)Преузми[Обавештење о обустави поступка]411 kB
Download this file (img2897 (1).pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]587 kB
Download this file (img2976.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]1048 kB
Download this file (img2986.pdf)Преузми[Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права]245 kB
Download this file (kdk1.pdf)Преузми[Конкурсна документација]490 kB