heder

Средства за одржавање хигијене

 Врста поступка Oтворени поступак 
 Врста предмета добра
 Предмет Средства за одржавање хигијене
 Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

 

Attachments:
Download this file (PARTIJA1.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]179 kB
Download this file (PARTIJA2.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]190 kB
Download this file (partija3.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]194 kB
Download this file (partija4.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]194 kB

Прибор за одржавање хигијене

 Врста поступка Oтворени поступак 
 Врста предмета добра
 Предмет Прибор за одржавање хигијене
 Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (partija1.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]195 kB
Download this file (PARTIJA2.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]190 kB
Download this file (partija3.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]195 kB
Download this file (partija4.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]195 kB

Поправка и одржавање клима уређаја Градског центра за социјални рад у Београду

 Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности 
 Врста предмета услуге
 Предмет услуге одржавања и поправке
 Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2511.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]584 kB
Download this file (img2572.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]1368 kB
Download this file (Konkursna dokumentacija-1.2.5.pdf)Преузми[Конкурсна документација]887 kB

Oдржавање и поправка телефонске мреже и телефонских апарата,

 Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности 
 Врста предмета услуге
 Предмет услуге одржавања и поправке
 Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2608.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]786 kB
Download this file (img2609.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]778 kB
Download this file (kd1.pdf)Преузми[Конкурсна документација]898 kB
Download this file (PZ120170630110018.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]608 kB

Физичко обезбеђење 18 објеката Градског центра за социјални рад у Београду

 Врста поступка Поступак јавне набавке у отвореном поступку
 Врста предмета услуге
 Предмет услуге одржавања и поправке
 Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (KD20170605103446.pdf)Преузми[Конкурсна документација]818 kB
Download this file (pd20170605103301.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]744 kB

Телекомуникационе услуге-услуге мобилне телефоније

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет мобилна телефонија
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (dodatno pojasnjenje 3.PDF)Преузми[Додатно појашњење]95 kB
Download this file (img2708.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]501 kB
Download this file (izmena i dopuna konkursne dokume 2.PDF)Преузми[Иѕмене и допуне конкурсдне документације]277 kB
Download this file (obavestenje o produzenju 1.PDF)Преузми[Oбавештење о продужењу рока за подношење понуде]125 kB
Download this file (Конкурсна документација mobilna telefonija.pdf)Преузми[Конкурсна документација]277 kB

Ulje za lozenje i gasno ulje

Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета добра
Предмет горива и мазива
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2500.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]214 kB

Поправка и одржавање клима уређаја Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет услуге одржавања и поправке
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2467 (1).pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]511 kB
Download this file (img2525.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]424 kB
Download this file (Konkursna dokumentacija-1.2.5.pdf)Преузми[Конкурсна документација]329 kB

Oдржавање и поправка телефонске мреже и телефонских апарата, обликовано по партијама

 Врста поступка Поступак јавне набавке мале вредности 
 Врста предмета услуге
 Предмет услуге одржавања и поправке
 Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2455.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]536 kB
Download this file (img2459.pdf)Преузми[Измена конкурсне документације бр.1]845 kB
Download this file (img2468.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења]309 kB
Download this file (img2506.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора - Партија 2]895 kB
Download this file (img2507.pdf)Презми[Одлука о додели уговора - Партија 1]898 kB
Download this file (img2523.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]417 kB
Download this file (img2524.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]421 kB
Download this file (Konkursna dokumentacija  - 2  partije.pdf)Преузми[Конкурсна документација]344 kB

Физичко обезбеђење 18 објеката Градског центра за социјални рад у Београду за период од 12 месеци за 2016

Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета услуге
Предмет друге услуге
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2433.pdf)Преузми[Позив за подношење понуда]638 kB
Download this file (img2453.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр. 1]332 kB
Download this file (img2454.pdf)Преузми[Измена и допуна конкурсне документације бр.1]943 kB
Download this file (img2476.pdf)Преузми[Обавештење о продужењу рока за подношење понуда]429 kB
Download this file (img2478.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр. 2]605 kB
Download this file (img2483.pdf)Преузми[Измена и допуна конкурсне документације бр.2]1496 kB
Download this file (img2493.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр. 3]274 kB
Download this file (img2501.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења бр.4]513 kB
Download this file (img2535.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]2218 kB
Download this file (img2577.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору ]392 kB
Download this file (konkursna dokumentacije. 1.2.1 2016.pdf)Преузми[Конкурсна документација]810 kB

Електрична енергија

Врста поступка Отворени поступак
Врста предмета добра
Предмет добра у области енергетике
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Набавка услуга телекомуникационе услуге-услуге фиксне телефоније

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет друге услуге 
Контакт

Славица Новаковић

slavica.novakovic@gcsrbg.org

Attachments:
Download this file (img2288.pdf)Преузми[Додатне информације и појашњења]217 kB
Download this file (img2289.pdf)Преузми[Обавештење о продужењу рока за подношење понуде]304 kB
Download this file (img2290.pdf)Преузми[Измена и допуна конкурсне документације]992 kB
Download this file (img2312.pdf)Преузми[Одлука о додели уговора]543 kB
Download this file (img2410.pdf)Преузми[Обавештење о закљученом уговору]395 kB