heder

Телекомуникационе услуге – услуге фиксне телефоније

Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
Телекомуникационе услуге – услуге фиксне телефоније 
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета услуге 
Предмет друге услуге 

Контакт:

Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација 

Обавештење о обустави поступка

 

 

Услуге сервисирање и одржавање службених возила Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета услуге 
Предмет услуге одржавања и поправке 
Контакт

 

 

 

УСЛУГА - ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ

Претходно обавештење
  -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
УСЛУГА - ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ
Врста поступка
  отворени поступак
Врста предмета

услуге

Предмет

истражне услуге и услуге обезбеђења (осим услуга обезбеђења превозом у оклопљеним аутомобилима)

 

Набавка горива за потребе службених аутомобила Градског центра за социјални рад у Београду, обликовано по партијама

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)

Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета добра 
Предмет горива и мазива 

 

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

 

 

Набавка рачунарске опреме (штампачи и скенери)

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета добра 
Предмет рачунарска опрема (хардверска и софтверска) 
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

 Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

 

Услуга-одржавање и поправка репрографских уређаја

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Одлука о покретању поступка донета је у складу са: Сл. гласник РС, бр. 68/15 
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета услуге 
Предмет услуге одржавања и поправке 

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора