heder

Cредстава за одржавање хигијене у Градском центру за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)
Контакт  

Kанцеларијски намештај за потребе Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра 
Предмет Набавка добара - Kанцеларијски намештај за потребе Градског центра за социјални рад у Београду
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Nabavka kancelarijskog namestaja za potrebe opremanja Odeljenja Gradskog Centra za socijalni rad u Beogradu - Odeljenje Obrenovac

Врста поступка otvoreni postupak
Врста предмета dobra
   
Контакт Slavica Novakovic, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org