heder

Oдржавање и поправка рачунара, рачунарске мреже ,репрографских уређаја , телефакс уређаја и периферних рачунарских уређаја

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет услуге одржавања и поправке
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

Oдржавање и поправка централних рачунара, репрографских уређаја и телефакс уређаја , обликовано у три партије

 Контакт: Славица Новаковић - email: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Oсигурање имовине, лица и ауто осигурање

Врста поступка Oсигурање имовине, лица и ауто осигурање
Врста предмета услуге
Предмет финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије)
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Papirna galanterija za odrzavanje licne higijene

Врста поступка отворени поступак 
Врста предмета добра 
Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.) 

Tекуће одржавање објеката Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета radovi
Предмет опште грађевински радови
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org