heder

Услуге штампања образаца

Врста поступка Услуге штампања образаца
Врста предмета услуге
Предмет издавачке и штампарске услуге на хонорарној или уговорној основи
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 18 ОБЈЕКАТА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ, ЗА ПЕРИОД ОД 12 МЕСЕЦИ

Врста поступка   отворени поступак
Врста предмета   услуге
   
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Фотокопир апарат за потребе Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка Фотокопир апарат   за потребе Градског центра за социјални рад у Београду
Врста предмета добра
Предмет техничка опрема за обављање делатности (уређаји, машине, апарати, механизација и сл.)
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Хемијска средства за чишћење и одржавање објеката Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org