heder

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ , ЛИЦА И АУТО ОСИГУРАЊЕ , ОБЛИКОВАНО У ТРИ ПАРТИЈЕ

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет финансијске услуге: услуге осигурања; банкарске и инвестиционе услуге (осим набавки финансијских услуга у вези са емитовањем, продајом, куповином или преносом хартија од вредности или других финансијских инструмената и услуга Народне банке Србије)
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

Услуге грађевинског надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима на објекту Градског центра за социјални рад у Београду Одељење «ОБРЕНОВАЦ». По систему „КЉУЧ У РУКЕ“

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа; услуге енергентског прегледа и енергетске услуге
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

Услуге поправкe персоналних рачунара, периферних рачунарских уређаја УПС и периферних рачунарских уређаја штампачи , обликовано у три партије

 Контакт: Славица Новаковић - email: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Услуге сервисирања и одржавања службених возила Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
Предмет услуге одржавања и поправке
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org