heder

Уградна хигијенска средства у апарат за одржавање личне хигијене ( тоалетне хартије, течни сапун и убруси за руке )

Контакт: Славица Новаковић - email: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Уградна хигијенска средства у апарате за одржавање личне хигијене (Тоалетне хартије, течни сапун и убруси за руке) за потребе градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет потрошни материјал (за обављање делатности, за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл.)
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

Услуга – одржавање телефонске мреже и услуга поправке и одржавања телефонских апарата, обликовано у две партије

Контакт: Славица Новаковић - email: slavica.novakovic@gcsrbg.org