heder

Телекомуникационе услуге - услуге фиксне телефоније

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета услуге
Предмет електронске комуникационе услуге
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

Телекомуникационе услуге – услуге мобилне телефоније

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета услуге
   
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Телекомуникационе услуге –услуге мобилне и фиксне телефоније

Контакт: Славица Новаковић - email: slavica.novakovic@gcsrbg.org