heder

Поправка и одржавање клима уређаја Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
   
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Прибор за одржавање хигијене објеката Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет друга добра
Контакт  Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Пројектовање и извођење радова на објекту гцср београд, одељење «обреновац». По систему „кључ у руке“

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета радови
Предмет опште грађевински радови
Контакт Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org