heder

НАБАВКА РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет  рачунарска опрема
Контакт  Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

НАБАВКА РАЧУНАРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета добра
Предмет рачунарска опрема
Контакт  Славица Новаковић
slavica.novakovic@gcsrbg.org

Одржавање телефонске мреже и услуга поправке и одржавања телефонских апарата, обликовано у две партије

Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета услуге
   
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org