heder

Канцеларијски материјал

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета добра
Предмет канцеларијска и друга опрема у објектима
Контакт Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Лож уље за потребе грејања запослених у Одељењима Градског центра за социјални рад у Београду - Нови Београд, ул. Тошин бунар бр. 14 и Сопот, ул Космајски трг бр.13