heder

Гориво за потребе службених аутомобила Градског центра за социјални рад у Београду

Врста поступка  отворени поступак
Врста предмета  добра
Предмет  горива и мазива
Контакт  Славица Новаковић, e-мail: slavica.novakovic@gcsrbg.org

Електрична енергија

Врста поступка отворени поступак
Врста предмета добра 
Предмет добра у области енергетике
Контакт Драгомир Крстовић, мејл: office@kgbnabavke.rs

Јавна набавка мале вредности: Канцеларијски намештај-ормари за смештај архивске грађе и канцеларијске столице, обликовано у две партије

Контакт: Славица Новаковић - email: slavica.novakovic@gcsrbg.org