heder

Градски  центар за социјални рад у Београду  од септембра 2013. године   учествује у пројекту ''Породични сарадник  и јачање родитељства“ који је  део шире иницијативе  настале на основу успостављеног партнерства између Фондације „Новак Ђоковић“ односно „Хемофарма“ и УНИЦЕФ-а. Активности  везане за ову иницијативу  се поред Београда реализују у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Програм се спроводи у блиској сарадњи са Министарством рада, запошљавања  и социјалне политике и Републичким заводом за социјалну заштиту.
Програм обухвата две компоненете. Прва компонента се односи на  пилотирање услуге Породични сарадник (на подручју општина Палилула, Сурчин, Земун) која је финансијски подржана од стране Фондације „Новак Ђоковић“, а друга на јачање родитељства коју финансијски подржава „Хемофарм“.
Циљ услуге “Породични сарадник“ је да се обезбеди  сигурно одрастање деце у биолошким породицама тако што ће активности бити усмерене на превенцију издвајања деце из породица, на јачање породице ради повратка деце из институција и хранитељских породица у биолошке породице, применом превентивних мера заштите од злостављања и занемаривања деце, али и  јачањем капацитета центра кроз развој нових услуга намењених очувању породице.
Услугу пружа Центар за заштиту одојчади, деце и омладине као правно лице, ангажујући породичног сарадника (ПС), уз стручну подршку тима након добијања упута из ЦСР. Услуга подразумева интензивну подршку породици у трајању до шест месеци.
Програм јачања родитељства  представља превентивну меру усмерену на јачање родитељских компетенција и сензитивизацију релевантних система  (здравственог и образовног) везано за значај  заштите деце од злостављања и занемаривања.
Родитељи који прођу едукацију у оквиру овог програма требало би да буду компетентнији у својим улогама, да неадекватно дисциплиновање буде у потпуности редуковано као и да запослене у здравственим и образовним установама упознамо са процедурама које су у надлежности центра за социјални рад, а односе се на заштиту деце од злостављања и занемаривања.
Циљ је да се успостави боља сарадничка мрежа ради ефикасне и благовремене заштите деце од злостављања и занемаривања.

Радионице за јачање родитељства

Едукативна компонента програма јачање родитељства се реализује кроз 5 радионица у трајању од два сата  у просторијама Градског центра, улица Руска 4, у периоду од 15:00 до 17:00, односно 16:00 до 18:00 часова.

Радионице су тематски конципиране тако да се на свакој обрађује  једна тема:
•    Организација породице
•    Породица – окружење у коме дете одраста
•    Родитељство и дечије потребе
•    Васпитање и модели родитељства
•    Родитељска моћ - употреба и злоупотреба моћи

За сваку радионицу урађен је адекватан материјал који је намењен родитељима. Радионици може да присуствује од 5 до 7 породица.

Заинтересовани родитељи могу да се пријаве на бројеве телефона 011 26 50 2 58 и 062 80 88 353Пројекти

Градски центар за социјални рад у Београду од 2003. године активно учествује у креирању и реализацији низа пројектиних активности.

 Пројекти које се реализују имају за циљ да подрже трансформацију установа социјалне заштите и развој алтернативних, отворених облика социјалне  заштите као и постепену децентрализацију у услугама социјалне заштите.

Поред тога, пројекти теже да унесу иновације у систем социјалне заштите тако што ће увести:

  • Нови облик рада са одређеном групом корисника
  • Нови облик рада у одређеном организационом окружењу
  • Новог пружаоца услуге
  • Нову услугу у датој локалној заједници

Реализовањем пројектних активности унапређује се постојећа пракса у систему социјалне заштите и подижу се опште и посебне компетенције стручних радника запослених у Градском центру за социјални рад.