heder

Услуга предах смештаја је краткорочни и повремени смештај деце и младих са сметњама у развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, ради пружања подршке корисницима и њиховим породицама у одржавању и побољшању квалитета живота, са циљем останка корисника у породици.

Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, унапређују се и развијају вештине самосталног живота, стварају могућности за укључивање у заједницу, као и за развијање, очување и унапређење снага породице.

Ако jе Вама или другоj особи, према Вашем сазнању, потребна помоћ у решавању породичних проблема или заштита од насиља у породици и занемаривања, обратите се центру за социjални рад.

Градски центар за социјални рад у Београду поступа по Вашем обавештењу (коjе може бити и анонимно) као и по обавештењу и захтевима других институциjа.

Права и услуге

Услуге и права које грађани остварују кроз делатност ГЦСР, а које се финансирају из буџета Републике Србије су:

Из буџета града Београда финансирају се следеће услуге и права:

Услуге које ГЦСР  директно пружа грађанима су: