heder

Најчешћа питања

Која документација је потребна за издвање уверења да мајка непосредно брине о детету, а које ми потребно како бих остварила право на родитељски додатак, ко издаје то уверење?
Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету издаје центар за социјални рад у општини у којој имате уписано пребивалиште.
Све информације о издавању Уверења као и потребној документацији можете прочитати овде:Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету
Овде можете погледати контакте свих Одељења Градског центра за социјални рад у Београд

 Где могу да добијем потврду да сам инвалидно лице и која су ми документа потребна за то? Живим на општини Палилула.

За одговоре на ова питања треба да се обратите надлежној филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. РФ ПИО ради процену радне способности и телесног оштећења. Адресе и бројеве телефона филијала РФ ПИО можете преузети на сајту www.pio.rs.

Да ли Градски центар за социјални рад у Београду организује обуку за геронто домаћице и ко може да се пријави за тај посао?

Градски центар за социјални рад у Београду у оквиру својих законских овлашћења доноси решење о признавању права на услугу помоћ у кући, али организовање ове услуге је у надлежности Установе Геронтолошки центар Београд. Ова Установа вриши одабир и обуку геронто домаћица и потребно је да се њима обратите за све што вас интересује у вези са овом услугом.

Бака има пензију коју је наследила од мужа. Пензија није усклађивана последњих шест година. Коме да се обрати за помоћ?

Остваривање права из пензијско-инвалидског осигурања не спада у надлежност Градског центра за социјални рад у Београду па је потребно да се поводом овога проблема обратите Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

Да ли незапослена трудница има право на неку врсту новчане помоћи у току трудноће?

Према Закону о социјалној заштити сваки поједнац и његова породица којима је неопходна друштвена помоћ и подршка ради савладавања социјалних и животних тешкоћа има право на социјалну заштиту у складу са законом. Ово право обезбеђује се пружањем услуга социјалне заштите и материјалном подршком. Да бисмо Вам пружили исцрпан одговор на ово питање потребно је да имамо све релевантне податке везане за Ваш социо-економски статус. За потпуну информацију о условима за остваривање права на све облике материјалне помоћи обратите се одељењу Центра за социјални рад у општини на којој имате пребивалиште.

У комшилуку станује мајка оболела од психозе и њена девојчица са посебним потребама. Коме би требало пријавити тај случај и како иде целокупна процедура пошто мајка не може да се добро брине о детету јер има халуцинације?

У наведеном случају неопходно је да се обратите одељењу Центра за социјални рад у општини на којој породица има пребивалиште, а ако се ради о лицима која су здравствено угрожена можете се обратити и надлежним здравственим установама.

Имам 17 година и живим у породици са мајком, оцем, два брата, сестром и зетом. Наш отац нас малтретира. Трпели смо све ове године и не можемо више, а не знамо шта да радимо. Потребна нам је помоћ.

Уколико сте Ви или чланови Ваше породице изложени било ком облику насиља у породици, неопходно је да се у што краћем року обратите Центру за социјални рад у општини на којој имате пријављено пребивалиште као и да о наведеном обавестите надлежни орган Министарства унутрашњих послова односно Полицијску станицу у опшини на којој имате пребивалиште.