heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator

emagazin

Борба против насиља у породици: одржан састанак координационог тела

26.09.2016.

У Градском центру за социјални рад  Београду, одржан је састанак координационог тела за спровођење Споразума о међусекторској сарадњи у примени Општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима на подручју града Београда, који је потписан 25.новембра 2015. године.

Координационим телом је председаваo Владимир Илић директор Градског центра за социјални рад у Београду, које је присутне подсетио на циљеве и значај примене Споразума као и на задатак координационог тела. Он је присутне упознао са податком да је у току августа 2016. године у Одељењима Градског центра  eвидентирано 398 пријава насиља. Највише пријава евидентирано је у Одељењу Земун-70 пријава, а најмање у Одељењу Савски венац-три пријаве.

На сасатанку координационог тела представљене су његове активности као и нацрт новог Закона о спречавању насиља у породици. На састанку су представљени главни задаци координационог тела: да подстиче  и подржава међусекторску сарадњу у области превенције у сваком систему, да подржава и олакшава размену информација између сектора и формулише начине сарадње и праћења служби које пружају безбедност жртвама насиља у породици, прикупља информације између потписника Споразума, утврђује на који начин се начин унапређује заштита, односно осигурава безбедност особа које су жртве насиља у породици. Чланови координационог теласу закључили да је један од приоритетних задатака информисање жртава насиља и планирали су своје активности у циљу решавања проблема неинформисаности жртава.

Микаина Стевановић, руководилац Одељења за послове планирања и развоја ГЦСР-а, подсетила је да је поводом трагичног догађаја у Житишту, у Градском центру за социјални рад у Београду, 20.07.2016. године одржан је састанак чланова дела координационог тела-преставника  Центара за социјални рад, полиције и тужилаштва. Том приликом, најављене измене законског оквира и поступања инситуција у ситуацијама породичног насиља, присутнима је представила Горјана Мирчић-Чалуковић испред Министарства правде. Она је присутне упознала са новим  преднацртом Закона о заштити од насиља у породици који је објављен на сајту Министарства правде.

Подсећања ради, 25. новембра, ради обезбеђивања ефективне и ефикасне сарадње у заштити жена –жртава насиља, Градски центар за социјални рад у Београду закључио је Споразум о међусекторској сарадњи у примени Општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима на подручју града Београда, са 15 институција и организација, међу којима су Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда, Секретаријат за образовање и дечију заштиту Градске управе града Београда, Секретаријат за здравство града Београда, Полицијска управа за град Београд, Први, Други, Трећи основни судом у Београду, Прекршајни судом у Београду, Прво, Друго и Трећ основно јавно тужилаштво у Београду, Центар за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду, Аутономни женски центар и Саветовалиште против насиља у породици.