heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator

emagazin

Обележен светски дан борбе против алцхајмерове болести

21.09.2016.

Поводм Светског дана борбе против Алцхајмерове болести, Владимир Илић, директор Градског центра за социјални рад у Београду у свечаној сали Општине Стари град у Београду, отворио је скуп под називом „Мултидисциплинарни приступ оболелима од Алцхајмерове болести“ у организацији удружења „Сениор“.

На скупу коме су присуствовали представници здравствених установа социјалне заштите директор Илић,  у свом уводном обраћању подсетио је на статистику Светске здравствене организације да у свету са деменцијом живи око 36 милиона људи, да ће 2030. године тај број да износи око 65 милиона, 2050. – око 115 милиона, и да ће наставити да се удвостручује сваке две деценије.

 „Узимајући у обзир овакву статистику, подизање друштвене свети о Алцхајмеровој болести важна је свакога дана, а посебно данас, када обележавамо Светски дан борбе против Алцхајмерове болести.У сарадњи са другим институцијама Градски центар за социјални рад реализује велики део законом утврђених обавеза према старијим особама: обезбеђивање материјалне сигурности, старатељска заштита, институционалне и ванинституционалне заштите и пружање разних видова породично-правне заштите“, рекао је директор Илић, поводом Светског дана борбе против Алцхајмерове болести.

 У сарадњи са другим институцијама Градски центар за социјални рад реализује велики део законом утврђених обавеза према старијим особама: обезбеђивање материјалне сигурности, старатељска заштита, институционалне и ванинституционалне заштите и пружање разних видова породично-правне заштите.

 „У току 2015. на евиденцији Градског центра за социјални рад у Београду нашло се 16 250 корисника са преко 65 година старости. За 10 253 корисника из категорије старијих лица обезбеђен је смештај у институцијама социјалне заштите или породични смештај у сродничку хранитељску породицу.   Сведоци смо да је збрињавање појединих категорија корисника отежано из више разлога, пре свега, због недостатка  смештајних капацитета и неадекватног збрињавања услед непостојања  специјализованих установа за кориснике са одређеном врстом инвалидности, рекао је директор Илић.

Корисницима  који имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне личне животне потребе обезбеђује се услуга помоћ у кући коју пружа Геронтолошки центар Београд, а у току 2015. године ову услугу користило је 2 642 старијих корисника са евиденције Градског центра за социјални рад у Београду.

„Поред тога у ГЦСР-у 1641 старије лице обухваћено је стратељском заштитом која подразумева старање о личности штићеника, његово заступање, прибављање средстава за издржавање, заштиту, као и заштиту за поједине послове или одређену врсту послова- у оквиру привремене старатељске заштите“, додао је директор Илић.

Деменције се у Србији у највећем броју случајева дијагностикују касно. Рано успостављање дијагнозе кључно је ради правовременог започињања терапије, али и едуковања и укључивања укућана и родбине у негу оболелих. Градски центар за социјални рад у Београду у сарадњи са широм друштвеном заједницом, пре свега градском управом и ресорним министарством, прати и истражује нове облике организације и помоћи, како старим лицима тако и осталим социјалним групама којима је помоћ заједнице неопходна у циљу изградње виших стандарда и хуманије заједнице. Ангажман читаве друштвене заједнице, развој адекватних институционалних механизама и програми континуиране едукације намењене стручној и широј јавности треба да обезбеде адекватан третман популације погођене деменцијом као и побољшање квалитета живота особа са деменцијом и њихових породица.