heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator

emagazin

ГЦСР У ПРОЦЕСУ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ МИГРАНАТА

29.07.2016.

Стручни радници мобилног Tима за заштиту малолетних миграната без пратње Градског центра за социјални рад у Београду, заједно са представницима УНХЦР-а, УНИЦЕФ-а, Центра за заштиту одојчади, деце и омладине, учествовали су у процесу збрињавања два малолетна детета која су се нашла на територији Србије без родитељске пратње и после више од два месеца трагања за њиховим родитељима, обезбеђено је безбедно спајање родитеља  са њиховим децом на српско бугарској граници.

Девојчица из Авганистана са непуних годину дана и петогодишњи дечак из Сирије нашли су се на територији Србије у пратњи других лица, док су њихови родитељи на путу ка „обећаној земљи“ остали километрима далеко, након неуспешног покушаја преласка бугарско српске границе. Ангажовањем свих капацитета, деци је у Београду одмах обезбеђена пре свега безбедност, затим брига о здрављу и егзистенцијални услови. Док су надлежне службе трагале за родитељима, деци је обезбеђен адекватан смештај у Београду. Родитељску пажњу заменила је пажња привременог старатеља-социјалне раднице која бринула о њиховим потребама и најбољим интересима. О подршци и топлини која им је пружена у Србији од стране стручних радника, најбоље говори чињеница да је дечак за време боравка у Србији научио и заволео да говори српски језик.

Поводом Дана борбе против трговине људима градска секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић рекла је да су деца мигранти лака мета за трговце људима, а да институције система у Граду предузимају све мере заштите у односу на децу мигранте. Она је истакла да је случај повезивања дечака и девојчице на бугарско српској граници са својим породицама пример хуманости и одговорности надлежних служби.

Владимир Илић, директор Градског центра за социјални рад у Београду рекао је да је овој деци пружена свака врста помоћи која је неопходна ради заштите њихових интерса и да су предузете све мере из области и надлежности социјалне и породично правне заштите, поступајући у складу са Конвенцијом о правима детета и основним принципима у заштити деце у ванредним ситуацијама у Републици Србији.

„Након обезбеђивања стартеља и привременог смештаја у Србији, деца су у пратњи координатора мобилног тима за заштиту мал.миграната, социјалне раднице-стартеља, психолога Центра за заштиту одојчади деце и омладине, представника УНХЦР-а, превезена до српско бугарске границе, где су их чекали њихови родитељи, рекао је директор Илић и додао да је спајање мал.дечака и девојчице са њиховим родитељима протекло на највишем могућем нивоу, безбедно и сигурно уз прецизно организован рад свих служби које су учествовале, а сам сусрет родитеља и деце био је веома дирљив и емотиван.

Захваљујући заједничком деловању српских и бугарских служби, владиних и невладиних организација, Црвеног крста, УНХЦР-а, УНИЦЕФ-а, након два месеца раздвојености, деца су сада са својим родитељима, а овај случај само је један у низу примера којима су надлежне службе показале велику одговорност, хуманост и ефикасност у односу према мигрантима и пружању неопходне помоћи. Градски центар за социјални рад у Београду, посебну пажњу посвећује заштити деце миграната, поступајући по Организационој шеми којом се успоставља и осигурава социјална заштита деце у покрету, оне која се на територији Београда нађу са својим породицама и првенствено оне која се у тим околностима затекну као одвојена деца или деца без пратње. У структуру организационе шеме укључена су Одељења Савски венац, Вождовац, Палилула, Одељње за послове планирања и развоја и Тим стручњака које је свакодневно на терену.

Од 1. јануара 2014. године до данас на евиденцији Градског центра за социјални рад у Београду, у надлежним одељењима, нашло се 560 малолетне деце без родитељске пратње, а од 1. септембра прошле године до данас наши стручни радници пружили су мере заштите (стартељска заштита, смештај) за 212 мал. деце миграната. У току 2015. године евидентирано је 175 деце страних држављана без пратње према којима су примењене мере из области и надлежности социјалне заштите. Највећи број деце 151 је било узраста од 15 до 17 година.