heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator

emagazin

РАДНИ САСТАНАК У ГЦСР-У: СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

20.07.2016.

Поводом упознавања са најављеним изменама законског оквира и поступања институција у вези породичног насиља, у Градском центру за социјални рад у Београду, одржан је састанак чланова дела координационог тела-преставника  Центара за социјални рад, полиције и тужилаштва који су потписници Споразума о међусекторској сарадњи у примени Општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима на подручју града Београда.

Састанак је отворио Владимир Илић, директор Градског центра за социјални рад у Београду, који председава координационим телом, а на састанку је присуствовала и Наташа Станисављевић, градска секретарка за социјалну заштиту.

Наташа Станисављевић је изразила задовољство хитним одржавањем састанка поводом најављених измена законског оквира у спречавању породичног насиља.

„Када је у питању борба против породичног насиља, пре свега бих да подсетим да је у новембру прошле године потписан Споразум о међусекторској сарадњи који је поред потписника и даље отворен за друге чланице-установе и организације. Тек, када се догоди насиље поставља се питање да ли су сви актери система  радили свој део посла, па је зато више пажње потребно посветити превенцији“, истакла ја Наташа Станисављевић и истакла да Град Београд пружа услугу сталне новчане помоћи за жртве насиља, радећи тако на еконсмском оснаживању и подршци жена-жртава насиља.

Владимир Илић, директор ГЦСР-а захвалио се присутнима што су се одазвали позиву на хитан састанак узимајући у обзир озбиљност теме као и најављене законске измене. Он је подсетио да је у току 2015. године у Градском центру за социјални рад евидентирано је 4.443 жртава насиља.

Најављене измене законског оквира и поступања инситуција у ситуацијама породичног насиља, присутнима је представила Горјана Мирчић-Чалуковић испред Министарства правде. Она је присутне упознала са новим  преднацртом Закона о заштити од насиља у породици који је објављен на сајту Министарства правде. Овим законом биће уређена организација и поступање државних и других органа и организација и хитне мере за спречавање насиља у породици, сузбијање кривичних дела одређених овим законом и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици. Нове законске мере односиће се пре свега на процес специјализације и координације тужилаштва, центара за социјални рад и полиције а затим и других актера у спречавању породичног насиља. Када је у питању хитна мера за спречавање насиља, преднацртом је предвиђено да упослени у МУП-у када добије пријаву о насиљу у породици биће дужан да одмах ту пријаву проследи службенику специјализованом за таква кривична дела, а који ће имати право да изврши процену ризика. Зависно од те процене да ли постоји насиље у породици тај службеник ће наложити останак насилника у притвору до 48 и истовремено предложити хитне мере тужиоцу. Тужилац ће имати рок од 24 сата да све то достави суду, који на основу процене доноси хитну меру у трајању од 30 дана одстрањивања насилника из куће у којој живи са својом породицом. Уколико насилник не поштује ту меру он ће у  хитном поступку бити кажњен притвором од 30 дана.

На састанку је закључено да је неопходно спровести специјалистичке едукације стручних радника у свим секторима система, како би стручни радници на исти начин били сензибилисани у процесу спречавања породичног насиља.

Директор Владимир Илић  је најавио да ће сасатанк координационог тела у пуном саставу бити одржан у септембру.

Подсећања ради, задатак Координационог тела да подстиче и подржава међусекторску сарадњу у области превенције, подржава и олакшава размену информација између сектора, олакша решавање техничких проблема који настану између различитих сектора и промовише Споразум о међусекторској сарадњи у примени Општег протокола о поступању и сарадњи установа, органа и организација у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима на подручју града Београда, који је потписан 25. новембра 2015.