heder

Привремени смештај у прихватилиште

Услугу привременог смештаја у ситуацијама које захтевају ургентно издвајање ради спречавања последица породичног насиља односно одбацивања могу да остваре:

- труднице и

- жене са дететом (децом), од којих је једно млађе од три године.