heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator

emagazin

15. ЈУН-МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД СТАРИЈИМ ОСОБАМА

15.06.2016.

Стара лица представљају једну од најосетљивих група корисника Градског центра за социјани рад у Београду. У 2015. години евидентирано је 335  жртава насиља, старосне структуре од 65 до 79 година и 29 старих-жртава насиља преко 80 година старости. Насиље према старима захтева нулту толеранцију  и координисан ангажман друштва и институција система у целини.

Поводом међународног дана борбе против насиља над старијим особама директор Градског центра за социјални рад у Београду подсетио је да је становништво Београда ушло у „дубоку демографску старост“ и да је процес старења изражен у свим општинама Београда.

„Старији суграђани су често препуштени сами себи. Друштвена збивања су их довела до апатије и безнађа услед бројних стресних ситуација, поремећаних породичних односа, усамљености, болести и немогућности адекватног лечења. На једној страни се расправља о проблемима побољшања квалитета живота у старости, на пример активно старење и доживотно образовање, док смо са друге стране суочени са насиљем над старима.“ истакао је директор Илић  и нагласио да је у 2015 у ГЦСР-у евидентирано 94.362 корисника социјалне и породично-правне заштите, што чини 5,6% укупне популације града Београда. У прошлој години забележен је пад броја пунолетних корисника- број  одраслих корисника мањи је  за 4,3% и старијих за 6%.

Директор је нагласио да све чешћа појава насиља у породици не заобилази старије суграђане. У прошлој години евидентирано је 364 жртве насиља. Најзаступљеније је физичко насиље над старима, затим следи психичко насиље и занемаривање старих.

Старатељство представља једну од најсложенијих области стручног рада центра за социјални рад у пружању породично-правне заштите. Његовом применом се осигурава заштита личности, интереса, права и имовине одраслих и старих лица која су лишена пословне способности. Услуге које најчешће остварују старија лица су још и домски смештај, помоћ у кући, новчана социјална помоћ,  право на додатак за туђу негу и помоћ и увећани додатак за туђу негу и помоћ које остварују инвалидна старија лица

Подсећања ради, Уједињене нације су у децембру 2011. године, указале да је злостављање старијих особа кршење њихових основних људских права и здравствени и социјални проблем који захтева реаговање међународне заједнице. Одлучено је да 15. јун у календару Уједињених нација буде означен као Дан борбе потив насиља нада старијим особама и Србија, као и све земље чланице Уједињених нација, обележава овај датум. Да би се унапредио положај старијих особа неопходно је грађанима додатно приближити принцип поштовања различитости, толеранције и ненасиља.