heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator

emagazin

КА БОЉОЈ ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ГРАДСКОМ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У БЕОГРАДУ

31.03.2016.

У Медија центру у Београду представљени су резултати истраживања о обради и начинима заштите података о личнисти у државним органима. Истраживањем, које је спровела „Share“ Фондација, а које је подржано од USAID-овог Пројеката за реформу правосуђа и одговорну власт, у сарадњи са канцеларијом Повереника за информације од јавног значаја, обухваћена је и обрада и начин заштите података о личности у оквиру пословања Градског центра за социјални рад у Београду.

На конференцији, на којој су присуствовали Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, представници „Share“ Фондацијe, USAID-a, затим представници Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Градског центра за социјални рад у Београду,  саопштено је да је на основу овог  истраживања  саставњена серија извештаја о обради података о личности у јавном сектору са циљем да се подигне свест о значају заштите података о личности и израде препоруке за даљи развој заштите података о личности у јавном сектору.

Игор Бошњаковић, секретар Градског центра за социјални рад у Београду је истакао да се оквиру  17 Одељења Градског центра, Одељења за послове планирања и развоја и Саветовалишта за брак и породицу чувају најосетљивији подаци наших корисника и оценио је сарадњу са „Share“ Фондацијом и канцеларијом повереника за заштиту података о личности, као врло конструктивну.

„Сматрамо да  Градски центар адекватно одговара на изазове који се испред њега постављају, а који се односе на примену Закона о заштити података о личности, али не сматрамо да смо решили све проблеме, који се пре свега односе на подизање свести запослених о значају заштите података о личности на један виши ниво и уколико се буде указала прилика подизање и техничке опремљености чији је циљ још боље поступање са поверљивим информацијама“, нагласио је Бошњаковић и додао да велику помоћ запосленима у Градском центру пружа и служба повереника која је увек отворена за све облике сарадње било да су то консултације, едукације или само прибављање одређених материјала.

На конференцији је представљен „Водич за органе власти-заштита података о личности“ у коме су представљене најбоље праксе и процедуре за заштиту података о личности у јавном сектору.