heder

Третаман починилаца насиља у партнерским односима

Третман починилаца насиља у партнерским односима је психосоцијални третман за заштиту жртве, заустављање и  спречавање понављања насиља.
Укључивање у третман треба да помогне починиоцу да стекне увид и прихвати одговорност за своје понашање, да усвоји самоконтролу понашања, научи социјалне вештине и промени уверења која доприносе успостављању насилног односа.
Третман је могућ када починилац прихвати да је починио насиље, када жели да прихвати третман, када је насиље заустављено и жртва безбедна.
Укупно трајање третмана је 6 месеци. Састоји се из 4 индивидуалне и 24 групне сеансе (могућ је и само индивидуални третман).
Припремне индивидуалне сеансе подразумевају: уговор о ненасиљу, контакт са жртвом, технике са савладавање беса, процену и мотивацију за групни третман. Сам третман је комбинација психоедукативног и психотерапијског рада.
Третман обухвата осам области: партнерско насиље уопште,  психичко насиље, љубав, секс и блискост, алтернативу насиљу, одговорност за насиље, однос оца и детета, узроке и последице насиља.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.