heder
postavite pitanje
socijlana davanja
informator

emagazin

ОКРУГЛИ СТО: "ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕФОРМСКОМ КОНТЕКСТУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"

 24.09.2014
Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије у сарадњи са Градским центром за социјални рад у Београду и уз подршку организације Католичка служба за помоћ -ЦРС, организовао је округли сто за професионалце у општинским центрима за социјални рад на тему "Центри за социјални рад и услуге подршке особама са инвалидитетом у реформском контексту социјалјне заштите". Активно учешће у раду округлог стола узели су Јасмина Ивановић, секретарка за социјалну заштиту Града Београда, као и Владимир Илић, в.д. директора Градског центра за социјални рад у Београду који је говорио о важности стручног поступка центара за социјални рад у процени потреба особа са инвалидитетом за услугама социјалне подршке.


Циљ овог окурглог стола био је да окупи професионалце из области социјалне заштите  на локалном нивоу како би разменили искуства из праксе у вези квалитета услуга подршке особама са инвалидитетом, да посредује у остварењу сарадње међу стручњацима и активистима инвалидског покрета посвећеног принципима самосталног живота за ОСИ, да допринесе јачању сагласности заинтересованих страна о потреби да се пружи подршка самосталном животу ОСИ и обезбеди услуга персоналних асистената у Граду Београду као и да успостави форум за консулатције, размену идеја, искустава и сарадњу заинтересованих страна на реализацији законског и регулаторног оквира у домену социјалних услуга подршке за ОСИ у Београду. Догађају су присуствовали и представници општинских одељења ГЦСР-а.