heder

Субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине

Право на субенцију по основу трошкова на комуналне производе, услуге и закупнину у висини 30% трошкова, преко Градског центра за социјални рад остварују корисници:

•    Новчане социјалне помоћи
•    Права на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП)
•    Хранитељске породице у којима су смештена деца без родитељског старања

Право на субвенцију за електричну енергију, преко центра за социјални рад могу да остваре само корисници новчане социјалне помоћи, који су ово право остварили преко центра за социјални рад у складу са Законом о социјалној заштити.
За остваривање права на субвенцију за електричну енергију потребно је да корисници новчане социјалне помоћи доставе ЕДБ број центру за социјални рад који им је донео решење о признавању права на новчану социјалну помоћ.
Од марта 2013. године корисници права на додатак за помоћ и негу и другог лица не спадају у категорију енергетски заштићених купаца, односно немају право на субвенцију на електричну енергију.

Да би се признало право на субвенцију, документација мора да буде потпуна и адекватна

Потребна документација

Ако је корисник ТНП власник стана  - фотокопије
• Решење о признавању права на на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП)
• Извештај - чека или налога о примљеној ТНП ( шифра 107 за оне који примају преко банке ) не старији од месец дана
• Лична карта - ако је стара или нова без чипа - обе стране, а ако је нова са чипом онда очитана
• Признаница "Инфостана" - горњи део

Ако корисник ТНП није власник стана  - фотокопије
• Решење о признавању права на на додатак за помоћ и негу и другог лица
• Извештај - чека или налога о примљеној ТНП ( шифра 107 за оне који примају преко банке ), не старији од месец дана
• Лична карта - ако је стара или нова без чипа - обе стране, а ако је нова са чипом онда очитана
• Признаница "Инфостана" - горњи део
• Лична карта власника стана- ако је стара или нова без чипа - обе стране, а ако је нова са чипом онда очитана
• Чек од пензије власника стана - ако је пензионер  или потврда из Националне службе запошљавања - ако је незапослен или потврда послодавца ( или оверена здравствена књижица ) -  ако је запослен
• Доказ о сродству - извод из матичне књиге са холограмом за сроднике или уговор о закупу стана - оверен у суду за подстанаре

У случају смрти корисника ТНП за одјаву је потребно доставити фотокопију признанице Инфостана и извода из књиге умрлих.

Субвенција важи 12 месеци, свака промена се пријављује у року од 15 дана

Корисници новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу и другог лица који су остварили преко центра за социјални рад и хранитељске породице захтев за субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине подносе Општинском центру за социјални рад,

Корисници права на додатак за помоћ и негу и другог лица који су ово право остварили преко Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, захтев за субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине подносе:

Градском центру за социјални рад у Београду
Руска бр. 4

Информације можете добити на телефон: 011 2650 093
 е - mail: subvencija.infostan.gcsr.bg@gmail.com