heder

Субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине

Право на субенцију по основу трошкова на комуналне производе, услуге и закупнину у висини 30% трошкова, преко Градског центра за социјални рад остварују корисници:

•    Новчане социјалне помоћи
•    Права на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП)
•    Хранитељске породице у којима су смештена деца без родитељског старања

Да би се признало право на субвенцију, документација мора да буде потпуна и адекватна

Потребна документација

Ако је корисник ТНП власник стана  - фотокопије
• Решење о признавању права на на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП)
• Извештај - чека или налога о примљеној ТНП ( шифра 107 за оне који примају преко банке ) не старији од месец дана
• Лична карта - ако је стара или нова без чипа - обе стране, а ако је нова са чипом онда очитана
• Признаница "Инфостана" - горњи део

Ако корисник ТНП није власник стана  - фотокопије
• Решење о признавању права на на додатак за помоћ и негу и другог лица
• Извештај - чека или налога о примљеној ТНП ( шифра 107 за оне који примају преко банке ), не старији од месец дана
• Лична карта - ако је стара или нова без чипа - обе стране, а ако је нова са чипом онда очитана
• Признаница "Инфостана" - горњи део
• Лична карта власника стана- ако је стара или нова без чипа - обе стране, а ако је нова са чипом онда очитана
• Чек од пензије власника стана - ако је пензионер  или потврда из Националне службе запошљавања - ако је незапослен или потврда послодавца ( или оверена здравствена књижица ) -  ако је запослен
• Доказ о сродству - извод из матичне књиге са холограмом за сроднике или уговор о закупу стана - оверен у суду за подстанаре

У случају смрти корисника ТНП за одјаву је потребно доставити фотокопију признанице Инфостана и извода из књиге умрлих.

Субвенција важи 12 месеци, свака промена се пријављује у року од 15 дана

Корисници новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу и другог лица који су остварили преко центра за социјални рад и хранитељске породице захтев за субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине подносе Општинском центру за социјални рад,

Корисници права на додатак за помоћ и негу и другог лица који су ово право остварили преко Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, захтев за субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине подносе:

Градском центру за социјални рад у Београду, улица Руска бр. 4

Информације можете добити на телефон: 011 2650 093
 е - mail: subvencija.infostan.gcsr.bg@gmail.com