heder

Повремена једнократна новчана помоћ

  Право на ову врсту помоћи огу да остваре


•  Ученци основних и средњих школа чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ, деца и млади који користе услугу домског или породичног смештаја и деца и млади са инвлидитетом који користе услугу становања уз подршку, за трошкове превоза од места стновања до образовне установе и назад;

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.